نمایندگی بات تیم اسپیک

بات تیم اسپیک

750,000تومان
ماهانه

● تعدادبات های قابل ساخت 40 عدد
● اتصال تمامی نسخه ها
● دسترسی 100% کامل مدیریتی
● آموزش کار با پنل نمایندگی
● محافظت Anti DDoS - دارد
● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7

بات تیم اسپیک

1,050,000تومان
ماهانه

● تعدادبات های قابل ساخت 60 عدد
● اتصال تمامی نسخه ها
● دسترسی 100% کامل مدیریتی
● آموزش کار با پنل نمایندگی
● محافظت Anti DDoS - دارد
● فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
● لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7