سرور مجازی ویژه گیم سرور ایران/پلن های اقتصادی

GE1

600,000تومان
ماهانه

● رم - 1 گیگابایت
● پردازنده - 1 هسته
● هارددیسک - 30 گیگابایت
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ فایروال مخصوص گیم سرور - انتخابی
+ سخت افزار اختصاصی گیم سرور - بله
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

GE2

800,000تومان
ماهانه

● رم - 2 گیگابایت
● پردازنده - 1 هسته
● هارددیسک - 45 گیگابایت
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ فایروال مخصوص گیم سرور - انتخابی
+ سخت افزار اختصاصی گیم سرور - بله
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

GE3

1,500,000تومان
ماهانه

● رم - 2 گیگابایت
● پردازنده - 1 هسته
● هارددیسک - 45 گیگابایت
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ فایروال مخصوص گیم سرور - انتخابی
+ سخت افزار اختصاصی گیم سرور - بله
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

GE4

1,800,000تومان
ماهانه

● رم - 4 گیگابایت
● پردازنده - 2 هسته
● هارددیسک - 70 گیگابایت
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ فایروال مخصوص گیم سرور - انتخابی
+ سخت افزار اختصاصی گیم سرور - بله
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

GE5

2,300,000تومان
ماهانه

● رم - 6 گیگابایت
● پردازنده - 3 هسته
● هارددیسک - 80 گیگابایت
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ فایروال مخصوص گیم سرور - انتخابی
+ سخت افزار اختصاصی گیم سرور - بله
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

GE6

3,000,000تومان
ماهانه

● رم - 8 گیگابایت
● پردازنده - 4 هسته
● هارددیسک - 100 گیگابایت
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ فایروال مخصوص گیم سرور - انتخابی
+ سخت افزار اختصاصی گیم سرور - بله
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت