سرور مجازی ایران/پلن های اقتصادی

P1

55,000تومان
ماهانه

● رم - 1 گیگابایت
● پردازنده - 1 هسته
● هارددیسک - 30 گیگابایت
● تحویل آنی
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

P2

650,000تومان
ماهانه

● رم - 1 گیگابایت
● پردازنده - 2 هسته
● هارددیسک - 40 گیگابایت
● تحویل آنی
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

P3

800,000تومان
ماهانه

● رم - 2 گیگابایت
● پردازنده - 2 هسته
● هارددیسک - 50 گیگابایت
● تحویل آنی
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

P4

1,000,000تومان
ماهانه

● رم -2 گیگابایت
● پردازنده - 3 هسته
● هارددیسک - 55 گیگابایت
● تحویل آنی
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

P5

1,400,000تومان
ماهانه

● رم - 3 گیگابایت
● پردازنده - 4 هسته
● هارددیسک - 66 گیگابایت
● تحویل آنی
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

P6

1,700,000تومان
ماهانه

● رم - 3 گیگابایت
● پردازنده - 5 هسته
● هارددیسک - 90 گیگابایت
● تحویل آنی
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

p7

2,500,000تومان
ماهانه

● رم - 5 گیگابایت
● پردازنده - 6 هسته
● هارددیسک - 95 گیگابایت
● تحویل آنی
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت

p8

3,600,000تومان
ماهانه

● رم - 8 گیگابایت
● پردازنده - 8 هسته
● هارددیسک - 100 گیگابایت
● تحویل آنی
- ترافیک نامحدود
- آپتایم تضمین شده 99.9%
+ محافظت Anti DDoS - دارد
+ فایروال سخت افزاری Cisco - دارد
+ لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
+ ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت