ارزان ترین سرور تیم اسپیک

لیست سرور تیم اسپیک ایرانی

نام سرور
آدرس سرور
ظرفیت
وضعیت
ورود به سرور
ندیکس
nxts.ir
512
آنلاین

سرور تیم اسپیک

  • Check یاتکا اختصاصی
  • Check تحویل آنی
  • Check بدون لگ
شروع قیمت از

26.000 تومان /ماهانه