ارزان ترین سرور مجازی ایران

پلن های سرور مجازی اقتصادی

apps-wنام پلن
cpuسی پی یو
ram-memoryرم
hard-diskحافظه
speedometerپهنای باند
cableآی پی اختصاصی
price-tagقیمت
flag
Economi | Plan 1
اقتصادی
icon
1 هسته
2.5GHz
icon
1 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
20 گیگابایت
SAS
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
75.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Economi | plan 2
اقتصادی
icon
1 هسته
2.5GHz
icon
2 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
35 گیگابایت
SAS
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
100.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Economi | plan 3
اقتصادی
icon
2 هسته
5.0GHz
icon
3 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
45 گیگابایت
SAS
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
140.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Economi | plan 4
اقتصادی
icon
2 هسته
5.0GHz
icon
4 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
55 گیگابایت
SAS
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
160.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Economi | plan 5
اقتصادی
icon
4 هسته
10.0GHz
icon
6 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
65 گیگابایت
SAS
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
230.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Economi | plan 6
اقتصادی
icon
6 هسته
15.0GHz
icon
8 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
75 گیگابایت
SAS
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
315.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Economi | plan 7
اقتصادی
icon
8 هسته
20.0GHz
icon
10 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
110 گیگابایت
SAS
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
415.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Economi | plan 8
اقتصادی
icon
10 هسته
25.0GHz
icon
12 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
120 گیگابایت
SAS
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
485.000 هزار تومان/ماهیانه

ارزان ترین سرور مجازی ایران

پلن های سرور مجازی
(SSD Pro)

apps-wنام پلن
cpuسی پی یو
ram-memoryرم
hard-diskحافظه
speedometerپهنای باند
cableآی پی اختصاصی
price-tagقیمت
flag
Economi (SSD) | Plan 1
Economi
icon
1 هسته
2.7GHz
icon
1 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
20 گیگابایت
SSD
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
80.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Economi (SSD) | Plan 2
Economi
icon
1 هسته
2.7GHz
icon
2 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
35 گیگابایت
SSD
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
95.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Economi (SSD) | Plan 3
Economi
icon
2 هسته
5.4GHz
icon
3 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
45 گیگابایت
SSD
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
145.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Economi (SSD) | Plan 4
Economi
icon
2 هسته
5.4GHz
icon
4 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
55 گیگابایت
SSD
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
180.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Economi (SSD) | Plan 5
Economi
icon
4 هسته
10.8GHz
icon
6 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
65 گیگابایت
SSD
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
260.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Economi (SSD) | Plan 6
Economi
icon
6 هسته
16.2GHz
icon
8 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
75 گیگابایت
SSD
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
350.000 هزار تومان/ماهیانه

ارزان ترین سرور مجازی ایران

پلن های سرور مجازی گیمینگ
(SSD Max)

apps-wنام پلن
cpuسی پی یو
ram-memoryرم
hard-diskحافظه
speedometerپهنای باند
cableآی پی اختصاصی
price-tagقیمت
flag
Gaming (SSD) | Plan 1
گیمینگ
icon
1 هسته
4.4GHz
icon
1 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
20 گیگابایت
SSD Max
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
120.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Gaming (SSD) | Plan 2
گیمینگ
icon
1 هسته
4.4GHz
icon
2 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
35 گیگابایت
SSD Max
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
135.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Gaming (SSD) | Plan 3
گیمینگ
icon
2 هسته
8.8GHz
icon
3 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
45 گیگابایت
SSD Max
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
185.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Gaming (SSD) | Plan 4
گیمینگ
icon
2 هسته
8.8GHz
icon
4 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
55 گیگابایت
SSD Max
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
225.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Gaming (SSD) | Plan 5
گیمینگ
icon
4 هسته
17.6GHz
icon
6 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
65 گیگابایت
SSD Max
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
295.000 هزار تومان/ماهیانه
flag
Gaming (SSD) | Plan 6
گیمینگ
icon
6 هسته
26.4GHz
icon
8 گیگابایت
قابل ارتقا
icon
75 گیگابایت
SSD Max
icon
نا محدود
همراه ترافیک نامحدود و پورت شبکه 40 گیگ
icon
1
قابل افزایش
icon
405.000 هزار تومان/ماهیانه

ربات یوتیوب

  • Check موزیک دلخواه از یوتیوب
  • Check پینگ پایین
  • Check بدون لگ
شروع قیمت از

15.000 تومان /ماهانه